Gezondheid

Gezondheid is een toestand van algeheel welbevinden waarin er geen sprake is van lichamelijk letsel of ziekte.

Geestelijke gezondheid

De geestelijke gezondheid is een concept dat naar de emotionele en psychologische welzijn van het individu verwijst.

Volgens de WHO is er geen officiële definitie van de geestelijke gezondheid. Culturele verschillen, subjectieve evaluaties en concurrerende professionele theorieën, maken het moeilijk om te bepalen wat “geestelijke gezondheid” is. In het algemeen zijn de meeste deskundigen het erover eens dat geestelijke gezondheid en psychische stoornissen niet wederzijds exclusief zijn. Met andere woorden, het ontbreken van een erkende psychische stoornis, is niet noodzakelijkerwijs een indicatie van de geestelijke gezondheid.

Deel dit bericht ...